Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do korzystania z dni wolnych w ramach urlopów pracowniczych. Urlopy pracownicze dzielą się na kilka grup.

Urlopy pracownicze

Urlopy pracownicze można podzielić wg. kategorii na:

 • urlop wypoczynkowy,

 • urlopy okolicznościowe,

 • urlopy związane z rodzicielstwem,

 • urlop bezpłatny,

 • urlopy zdrowotne,

 • dodatkowe dni urlopowe.

Urlop wypoczynkowy

Urlop przysługujący każdemu pracownikowi w wymiarze 20 lub 26 dni. Wymiar urlopu uzależniony jest od stażu pracy pracownika. Pracownik wręcz zobowiązany jest do wykorzystania raz w roku nieprzerwanego 14-dniowego urlopu wypoczynkowego.

Urlopy okolicznościowe

Okolicznościowe urlopy pracownicze zostają przyznane danemu pracownikowi tylko w przypadku, gdy dojdzie do:

 • ślubu pracownika lub jego dzieci,

 • zgonu członka rodziny pracownika,

 • narodzin dziecka pracownika.

Urlopy związane z rodzicielstwem

Po narodzinach dziecka, bądź po przysposobieniu dziecka rodzice mają prawo do:

 • urlopu macierzyńskiego,

 • urlopu rodzicielskiego,

 • urlopu wychowawczego,

 • urlopu - opieka nad dzieckiem.

Urlop bezpłatny

Może zostać nadany w związku z zarówno obecnością usprawiedliwioną jak i nieusprawiedliwioną.

Urlopy zdrowotne

Przysługujące tylko określonym grupom zawodowym, ich celem jest poratowanie zdrowia pracowników.

Dodatkowe dni wolne

Przepisy prawa przewidziały dodatkowe dni urlopowe w przypadku, gdy pracownik:

 • jest na etapie poszukiwania pracy,

 • oddaje krew,

 • zostaje wezwany na policję, do sądu lub do jednostki wojskowej,

 • zostaje świadkiem lub biegłym,

 • bierze udział w akcjach ratowniczych.

Urlopy pracownicze są jednym z podstawowym praw przysługujących pracownikom. Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie urlopu pracownikowi jeżeli ma on do niego prawo.