Coroczny obowiązek rozliczenia się z Urzędem Skarbowym dotyczy każdej osoby osiągającej dochody bądź straty w danym roku podatkowym. Każdy pracownik, zleceniobiorca, wykonawca dzieła bądź innych usług powinien na koniec roku otrzymać od swojego pracodawcy PIT-11. Na podstawie tej deklaracji należy rozliczyć się z US. Jaką deklarację rozliczeniową roczną należy złożyć do US? Jaka jest różnica pomiędzy PIT-36 a PIT-37? 

PIT-36 - kto go składa?

PIT-36 jest to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w danym roku podatkowym. Deklarację tę, co do zasady, powinny wypełnić te osoby, które osiągały w ciągu roku podatkowego dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Odnosi się to również do sytuacji w której tylko część osiągniętych dochodów przez płatnika ma swoje źródło w prowadzonej działalności. 

Ważne!
PIT-36 przeznaczony jest dla osób rozliczających się według skali podatkowej, czyli stawek podatkowych 17% i 32 %.

PIT-37 - kto wypełnia tę deklarację?

Deklaracja PIT-37 przeznaczona jest dla podatników osiągających dochody z tytułów:

  • umowy o pracę,

  • umów zlecenie

  • umów o dzieło i innych umów o świadczenie usług.

W związku z powyższym w przypadku, gdy wszystkie dochody podatnika były rozliczane, pobierane i przekazywane do US przez płatnika (czyli pracodawcę), to podatnik powinien spełnić swój obowiązek informacyjny wobec US z wykorzystaniem formularza PIT-37. Natomiast, jeżeli dana osoba osiągnęła dochody z kilku tytułów, w tym z chociaż części  rozliczała się samodzielnie a nie za pośrednictwem podatnika - powinna złożyć w US formularz PIT-36.