Od 2002 roku Polacy mogą cieszyć się prawem, jakie zostało im zagwarantowane w ramach wdrożonej w życie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Przepisy wskazują, że wynagrodzenie otrzymane za pracę wykonywaną w pełny pełnym wymiarze godzin nie może być niższe niż płaca minimalna.

Płaca minimalna 

Kwota minimalnej krajowej jest co roku aktualizowana i ogłaszana najpóźniej do dnia 15 września danego roku. Płaca minimalna ustalana jest na podstawie analizy m.in:

  • wskaźników cen z roku poprzedniego, 

  • prognozowanych wskaźników cen na rok następny, czy też 

  • informacji o średnich wydatkach gospodarstw domowych.

Rok

Stawka płacy minimalnej

2020

2 600 zł

2019

2 250 zł

2018

2 100 zł

2017

2 000 zł

Minimalna stawka godzinowa

Natomiast od 2017 roku wprowadzona została minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenie i wynagrodzeń z tytułu wykonywanych usług przez samozatrudnionych.

Rok

Minimalna stawka godzinowa

2020

17,00 zł

2019

14,70 zł

2018

13,70 zł

2017

13,00 zł

Wprowadzenie płacy minimalnej oraz minimalnej stawki godzinowej miało na celu zapewnienie ludziom godziwych zarobków za wykonywaną pracę, dzięki którym mogliby swobodnie funkcjonować w życiu codziennym.