Pogłębiający się kryzys koronawirusowy zmusza rząd do podejmowania kroków mających na celu wsparcie i ratowanie polskich przedsiębiorców objętych skutkami COVID-19. Środki pomocowe oraz ulgi zostały ujęte w specustawach tarczy antykryzysowej 1.0 i 2.0. Jedną z bardziej korzystnych ulg jest ta umożliwiająca umorzenie składek ZUS. 

Umorzenie składek ZUS

Już w pierwszej tarczy antykryzysowej została przewidziana pomoc polegająca na umorzeniu składek ZUS dla przedsiębiorców za okres od marca do maja 2020 roku włącznie. Na ulgę tę w pierwszej kolejności mogli liczyć:

Jednakże, założenia tarczy antykryzysowej 2.0 zostały rozszerzone. Od teraz również firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników mają prawo ubiegać się o umorzenie składek w ZUS. Umorzenie składek dla tej grupy dostępne jest za okres od marca do maja włącznie, jednak zwolnienie z ZUS w tym przypadku obejmuje tylko 50% kwoty składek.

Dzięki nowym rozporządzeniom większa grupa polskich przedsiębiorców może liczyć na wsparcie ze strony państwa w obszarze stałych kosztów ZUS.