Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników, zobowiązany jest do poprawnego rozliczania wynagrodzeń swoich podwładnych. Nie każda firma decyduje się na usługi biur rachunkowych, w takim przypadku warto znać podstawowe zagadnienia związane z tym tematem. Jaka jest różnica między kwotą brutto a netto? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Kwota brutto a netto

Kwota netto wynagrodzenia jest kwotą, która realnie interesuje pracownika. W nomenklaturze powszechnej o kwocie netto mówi się “kwota na rękę”. W praktyce oznacza to, że jest to suma pieniężna wynagrodzenia wypłacana pracownikowi po dokonaniu odliczeń na rzecz ZUS oraz urzędu skarbowego. 

Co istotne, od wynagrodzenia netto pracownika mogą być potrącane:

  • sumy na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,

  • sumy pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

  • zaliczki pieniężne udzielane danemu pracownikowi,

  • kary pieniężne opisane w art. 108 Kodeksu pracy.

Kwota brutto natomiast, jako przeciwieństwo kwoty netto, zawiera w sobie wszystkie obciążenia jakie ciążą na danym wynagrodzeniu. Wynagrodzenie brutto jest to kwota zawierająca w sobie wszystkie koszty, zarówno te obligatoryjne dla każdego pracownika jak i wynikające z indywidualnych zobowiązań. W praktyce oznacza to, że od kwoty tej pobierane będą:

  • składki na ubezpieczenia społeczne ZUS,

  • składka na ubezpieczenie zdrowotne,

  • zaliczka na podatek dochodowy.

Znajomość kluczowych zagadnień z zakresu kadrowo-płacowego może zarówno ułatwić pracodawcy zrozumienie różnego rodzaju zapisów prawnych jak i uchronić go przed ewentualnymi błędami. Znajomość różnic pomiędzy kwotą brutto a netto może w szczególności zabezpieczyć przedsiębiorcę przed potencjalnymi dodatkowymi kosztami.