Każdy pracodawca zobowiązany jest przestrzegać prawa, które zapewnia jego pracownikom bezpieczeństwo oraz higienę pracy. Do jednych z podstawowych obowiązków pracodawcy przynależy skierowanie na obowiązkowe badania lekarskie pracowników, zarówno przed nawiązaniem z nimi stosunku pracy, jak i w trakcie współpracy.

Obowiązkowe badania lekarskie pracowników - rodzaje

Obowiązkowe badania lekarskie pracowników dzieli się na trzy rodzaje:

  • wstępne,

  • okresowe oraz

  • kontrolne.

Badania lekarskie wstępne, jak sama nazwa wskazuje, powinny zostać wykonane przed dopuszczeniem nowo zatrudnionej osoby do pracy. Istnieją jednak pewne wyjątki, kiedy to pracodawca nie musi wysyłać pracownika na badania wstępne.

Badania okresowe służą weryfikacji stanu zdrowia pracownika. Badania te mają na celu określenie czy dana osoba jest zdolna nadal bezpiecznie wykonywać swoją pracę na dotychczasowym stanowisku.

Badania kontrolne są obowiązkowe w przypadku, gdy pracownik wraca do pracy po długotrwałej (minimum 30 dni) nieobecności spowodowanej chorobą.

Co do zasady, zarówno badania wstępne, okresowe, jak i kontrolne są z punktu widzenia prawa obowiązkowe. Istnieją jednak sytuacje wyjątkowe, w których pracodawca może być zwolniony z niektórych obowiązków dotyczących rejestrowania stanu zdrowia pracownika. Mowa tutaj o bardzo rzadkich zdarzeniach takich jak np. ogłoszenie stanu wyjątkowego w Państwie. Osoby decyzyjne, w tym rząd, mają prawo wprowadzić rozporządzenia zwalniające pracodawców z niektórych obowiązków.