W dniu 31 marca 2020 roku w życie weszła specustawa - Tarcza Antykryzysowa 1.0, natomiast już 18 kwietnia br. wdrożona została tarcza 2.0. W ramach zapisów w.w. ustawy zarówno przedsiębiorcy jak i zleceniobiorcy mogą liczyć na wsparcie ze strony państwa w postaci świadczenia postojowego. Czym świadczenie postojowe jest i kiedy należy się przedsiębiorcom? Sprawdź!

Świadczenie postojowe

Oferowane w tarczy antykryzysowej świadczenie postojowe jest to świadczenie w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł, które ma na celu zrekompensować utratę przychodów przedsiębiorcom oraz zleceniobiorcom w określonych okolicznościach.

Kiedy przynależy się świadczenie?

W przypadku przedsiębiorców świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł przysługiwać będzie, gdy:

  • rozpoczęli oni prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r. i jednocześnie nie zawiesili działalności. Dodatkowo ich przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc o co najmniej 15%,
  • rozpoczęli oni prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesili oni działalność po 31 stycznia 2020 r.

Natomiast świadczenie w wysokości 1 300 zł otrzymać może przedsiębiorca rozliczający się za pomocą karty podatkowej jednocześnie zwolniony z opłacania podatku VAT.

W obu przypadkach dodatkowo, przedsiębiorcy ubiegający się o świadczenie postojowe nie mogą posiadać innych  tytułów do ubezpieczeń społecznych.

Rozwiązania tarczy antykryzysowej 2.0 nie obejmują swoimi założeniami wszystkich przedsiębiorców. Nadal wiele grupo pozostaje bez wsparcia finansowego ze strony państwa w tych ciężkich czasach. Jednak warto zapoznać się jej założeniami w poszukiwaniu rozwiązań odpowiednich dla danych grup przedsiębiorców.