Zapisy tarczy antykryzysowej 1.0 zakładały możliwość ubiegania się przez samozatrudnionych oraz mikrofirmy, zatrudniające od 1 do 9 ubezpieczonych, o zwolnienie z ZUS za okres od marca do maja 2020 roku włącznie. Tarcza 2.0 rozszerzyła grono osób mających prawo do tej ulgi o przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do 49 osób. Jednakże termin wejścia w życie tarczy antykryzysowej 2.0 przypadł na okres po 10 i 15 kwietnia, czyli po terminie opłacania składek ZUS przez przedsiębiorców za miesiąc marzec. Czy przedsiębiorca może ubiegać się o zwrot nadpłaconych składek za marzec? Sprawdź!

Kto ma prawo umorzyć składki ZUS?

O zwolnienie ze składek ZUS mogą ubiegać się:

  • samozatrudnieni (100 % umorzenia składek za okres od marca do maja),
  • firmy zgłaszające do ubezpieczeń od 1 do 9 osób (100 % umorzenia składek za okres od marca do maja),
  • firmy zgłaszające do ubezpieczeń od 10 do 49 osób (50 % umorzenia składek za okres od marca do maja).

Wyżej wymienione grupy osób muszą dodatkowo spełniać odpowiednie warunki do skorzystania ze zwolnienia z ZUS.

Zwrot nadpłaconych składek za marzec

Zanim weszły w życie przepisy tarczy antykryzysowej o zwolnieniu z ZUS za okres od marca do maja 2020 roku, nie jeden przedsiębiorca zdążył już opłacić składki za miesiąc marzec. Co do zasady umorzone mogą zostać tylko składki nieopłacone. Czy w związku z powyższym przedsiębiorca objęty zwolnieniem z ZUS może ubiegać się o zwrot nadpłaconych składek za marzec? Tak, mogą.

W celu otrzymania zwrotu składek za marzec przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek w formie: 

  • papierowej na druku RZS-P, który trzeba złożyć w skrzynce na dokumenty w placówce ZUS lub wysłać pocztą;
  • elektronicznej na druku ZUS-EZS-P dostępnym na platformie PUE.

Teraz przedsiębiorcy, którzy opłacili składki za marzec mają możliwość w pełni skorzystać z umorzenia składek w ZUS za okres od marca do maja włącznie.