Początek roku kalendarzowego to nie tylko czas na realizację postanowień noworocznych ale również okres rozliczeniowy dla firm. Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników jest dostarczenie do US wypełnionych poprawnie PIT-11 w wersji elektronicznej. Deklaracje te powinny zostać wysłane do US maksymalnie do 31 stycznia danego roku. Co jednak w przypadku spóźnienia się z wysyłką? Czy złożenie PIT-11 po terminie niesie ze sobą jakieś konsekwencje?

Złożenie PIT-11 po terminie - konsekwencje

W świetle prawa złożenie PIT-11 po terminie jest uznawane za wykroczenie skarbowe.

W ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy Art. 80. § 2. zostało określone, że płatnik zobligowany do składania informacji podatkowej, jeżeli się nie wywiąże z tego obowiązku podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

Jak uniknąć grzywny?

Jeżeli PIT-11 nie został wysłany do US w terminie, płatnik podatku powinien jak najszybciej nadrobić tą zaległość. Po wysłaniu spóźnionego PIT-11 należy napisać i wysłać listem poleconym do US czynny żal. Czynny żal jest dokumentem potwierdzającym, że osoba która dopuściła się czynu karalnego jest tego świadoma oraz że naprawiła już szkody jakie wyrządziła.

Termin wysyłki deklaracji PIT-11 do urzędu przypada na styczeń danego roku. Natomiast deklaracje te do pracowników należy dostarczyć najpóźniej do końca lutego danego roku. Warto zapamiętać te daty!