Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym wprowadziła od 1 stycznia 2019r. szereg zmian dotyczących samochodów osobowych w firmie. Sprawdź jak należy rozliczać samochód osobowy w leasingu!

Samochód osobowy w leasingu - rata leasingu a KUP

W przypadku używania pojazdu w sposób mieszany tj. w ramach prowadzonej działalności i prywatnie, raty leasingowe są objęte limitem, który jest uzależniony od rodzaju posiadanego samochodu. W przypadku pojazdów spalinowych jest to limit w wysokości 150 tys zł , a dla pojazdów elektrycznych 225 tys. zł. Kwota która przekracza te wartości będzie wyliczana w proporcji do ustalonego limitu, który będzie dotyczył każdej raty.
Wyjątkiem jest jeżeli rata leasingowa zawiera w swojej wartości opłaty eksploatacyjne, wówczas ta część raty, która dotyczy wydatków eksploatacyjnych jest objęta limitem 75%.

Przykład 1.

Pan Jacek prowadzący działalność zwolnioną z VAT, 5.01.2019 zawarł umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy wart 100 000 zł, który będzie wykorzystywał w działalności i prywatnie. W lutym otrzymał fakturę za leasing która zawierała ratę leasingu w wysokości 1500 zł oraz koszt serwisu w wysokości 500 zł, jaką kwotę Pan Jacek może ując w KPIR?

Rata leasingu stanowi w 100% stanowi koszt uzyskania przychodu, natomiast koszt serwisu stanowi koszt uzyskania przychodu tylko w wysokości 75%. W związku z tym Pan Jacek może ująć kwotę 1500 zł + 375 zł (500 zł*75%) w kosztach uzyskania przychodów.

Samochód osobowy w leasingu, a wydatki eksploatacyjne 

Wydatki eksploatacyjne pojazdu użytkowanego prywatnie i w ramach działalności, stanowią koszt uzyskania przychodu do wysokości 75% wartości wydatku. W przypadku gdy przedsiębiorca chce wliczać 100% wydatku w kosztach jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz złożenia deklaracji VAT 26 w urzędzie skarbowym.

Obowiązkowe ubezpieczenie samochodu nie jest ograniczone limitem i wydatki związane z OC stanowią w pełni koszt uzyskania przychodu. Natomiast ubezpieczenie AC czy GAP jeśli wartość przyjęta w polisach mieści się w limicie 150 tys zł w przypadku pojazdów spalinowych lub 225 zł w przypadku elektrycznych to również jest w pełni kosztem, natomiast jeśli przekracza limit należy wyliczyć proporcję z ograniczeniem do 75%.

Przykład 2.

Pani Joanna jest czynnym podatnikiem VAT i wykorzystuje w firmie samochód w sposób mieszany, zakupiła paliwo na kwotę 246 zł brutto. Jaką kwotę należy zaksięgować w KPIR?

Kosztem uzyskania przychodu wydatków eksploatacyjnych jest wartość 75% poniesionego wydatku. Biorąc pod uwagę również VAT który podlega odliczeniu, w przypadku wykorzystywania pojazdu w sposób mieszany jest to 50%.
Więc ostatecznie kosztem jest 75% (netto + 50% VAT). Koszt w przypadku Pani Joanny wynosi 75% (200 + 23 ) = 167,25