Czynni podatnicy VAT są zobowiązani do comiesięcznego składania deklaracji VAT- 7 oraz informacji w formie pliku JPK VAT. Ministerstwo Finansów ma w planach połączyć te źródła informacji podatkowej w jedną strukturę JPK VDEK. Więcej na ten temat w artykule!

JPK VAT czyli Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity plik kontrolny są to prowadzone za pomocą programów komputerowych w odpowiednim formacie, księgi i dokumenty księgowe. JPK służy ułatwieniu pracy organom podatkowym, umożliwiając zautomatyzowaną weryfikację danych podatkowych.

Wysyłka JPK VAT jest obowiązkiem wszystkich czynnych podatników VAT. Podatnicy są zobowiązani do comiesięcznej wysyłki JPK VAT do Ministerstwa Finansów, w terminie nie przekraczającym 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu raportowym. Pliki JPK są wysyłane w formie elektronicznej na specjalną platformę, przy pomocy elektronicznego podpisu, ePUAP lub kwotą przychodu. Potwierdzeniem poprawnej wysyłki są jest pobranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)

JPK VAT powinien być sporządzony w sposób rzetelny i nie zawierać błędów. Ewentualne błędy podatnik powinien skorygować, składając korektę JPK VAT, natomiast w przypadku gdy błąd zostanie popełniony, a podatnik nie dokona korekty, urząd skarbowy może nałożyć karę na podatnika.

Ważne!
Istotnym jest, że niezależnie od tego czy przedsiębiorcy rozliczają podatek VAT kwartalnie czy miesięcznie, plik JPK VAT należy składać miesięcznie.

JPK VDEK

Wprowadzenie nowej struktury JPK ma na celu ułatwienie rozliczeń podatkowych VAT oraz usprawnienie współpracy podatników z fiskusem. Plik JPK VDEK będzie stanowił podstawę do rozliczenia podatku VAT, a także będzie zawierał dane znajdujące się w rejestrach VAT,

Nowa struktura JPK VDEK ma na celu połączenie metod raportowania transakcji opodatkowanych podatkiem VAT. Będzie to plik kontrolny który zawrze szczegółowe informacje dotyczące transakcji znajdujących się w rejestrze zakupów i sprzedaży VAT, zatem plik będzie służył więc zarówno do rozliczeń jak i przekazania urzędowi ewidencji.

Dodatkowym atutem pliku JPK VDEK ma być to, że zastąpi on prawdopodobnie również załączniki do deklaracji - VAT-ZT, VAT-ZZ, VAT-ZD

Wysyłka JPK VAT z systemu wfirma.pl

Aby wysłać plik JPK VAT z systemu wfirma.pl należy przejść do zakładki START >> PODATKI >> JEDNOLITY PLIK KONTROLNY >> DODAJ >> DODAJ JPK VAT. W pojawiającym się oknie należy wybrać okres którego dotyczy plik JPK VAT.

jpk
Po wygenerowaniu pliku należy zaznaczyć JPK VAT na liście i z górnego menu wybrać opcję WYŚLIJ DO MF, po wysłaniu pliku przedsiębiorca ma możliwość pobrania UPO.