Sprzedaż wysyłkowa polega na wysyłce zamówionego towaru do nabywcy za pośrednictwem poczty lub kuriera, natomiast zapłata następuje w formie wpłaty należności na konto bankowe lub jest pobierana przy dostarczeniu przesyłki. Czy możliwe jest zwolnienie z kasy dla sprzedaży wysyłkowej?

W przypadku dokonywania sprzedaży wysyłkowej podatnicy mają prawo skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Po wprowadzeniu nowelizacji Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących od początku 2019 r. do końca 2021 r. roku podatnicy dokonujący sprzedaży wysyłkowej wciąż będą mogli korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w poz. 36 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Skorzystanie ze zwolnienia z kasy rejestrującej ze względu na sprzedaż wysyłkową wciąż wymaga spełnienia kilku warunków:

 • dostawa towaru powinna być dokonywana wyłącznie za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej,
 • zapłata musi być otrzymana w całości na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK,
 • podatnik prowadzi ewidencję i posiada dowody dokumentujące zapłatę jednoznacznie wskazującą, jakiej konkretnie czynności dotyczyła transakcja i na czyją rzecz została dokonana.


Jak zawsze istnieją pewne wyjątki bowiem, bez względu na to, czy sprzedaż dotyczy sprzedaży wysyłkowej (przez Internet), czy stacjonarnej zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności na kasie fiskalnej nie dotyczy sprzedaży określonej w § 4 ust. 1 pkt 1. rozporządzenia, która obejmuje m.in. dostawę:
1) dostawy:

 1. gazu płynnego,
 2. części do silników (PKWiU 28.11.4),
 3. silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
 4. nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
 5. przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
 6. części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
 7. części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
 8. silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
 9. sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
 10. sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
 11. k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą",
 12. zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
 13. wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
 14. wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
 15. perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.