Na rynku pracy panuje dowolność w sposobie zatrudniania pracowników, organizacji całego procesu rekrutacyjnego, a także w kompletowaniu dokumentacji związanej z tym procesem. To od osoby zatrudniającej zależy na jakiej podstawie będzie wybierać kandydatów i na jakich dokumentach chce się oprzeć. Pracodawcy, dodając darmowe ogłoszenia o pracę wskazują, co według nich jest niezbędne i oczekiwane od kandydatów, a także jakie dokumenty powinni doręczyć chcąc wziąć udział w procesie rekrutacji. 

Dokumenty aplikacyjne

Jednym z najważniejszych dokumentów o jakie jesteśmy proszeni podczas procesu rekrutacji jest CV, czyli curriculum vitae. CV to nic innego jak chronologiczne przedstawienie swojego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego w sposób możliwie najbardziej interesujący. Często pracodawcy chcą również zobaczyć list motywacyjny, w niektórych sytuacjach chętnie zapoznają się też z referencjami od poprzednich pracodawców - są też tacy, którzy oprócz CV, kierują się już tylko spotkaniem bezpośrednim. 

Papiery czy rozmowa?

Ogólnie wiadomo, że same dokumenty nie oddadzą w rzeczywistości tego, czy potencjalny pracownik ma predyspozycje do wykonywania pracy jakiej od niego oczekujemy, a także czy informacje uwzględnione w CV pokrywają się z doświadczeniem i odzwierciedlają jego wiedzę. Opieramy się tu w dużej mierze na zaufaniu. Ważne jest też zorganizowanie spotkania, na którym będziemy mogli poznać bliżej kandydata, porozmawiać z nim, zapytać o sprawy nas interesujące, a także jemu umożliwić bardziej szczegółowe zapoznanie się z oferowanym stanowiskiem pracy oraz poznać specyfikę funkcjonowania firmy.