Lista płac to dokument prowadzony obowiązkowo w każdej firmie zatrudniającej pracowników. Służy on do potwierdzenia wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie na podstawie umowy o pracę. jego sporządzeniem zajmuje się dział kadr lub samodzielna osoba, której powierzono ten obowiązek.

Co powinna zawierać lista płac?

Nie jest nigdzie powiedziane, co dokładnie powinna zawierać lista płac, stąd osoba ją sporządzająca ma dowolność w doborze poszczególnych elementów. Ważne jednak jest, by uwzględnić podstawowe elementy, takie jak: dane pracowników, listę pracowników, nazwę firmy, sumę przepracowanych godzin, godziny pracy oraz podpis pracownika potwierdzający ilość przepracowanych godzin.

Lista płac - program kadrowo-płacowy za darmo

Na sporządzenie listy płac trzeba poświęcić dużo uwagi i czasu, który w każdej firmie jest na miarę złota. Ze skutecznym i sprawdzonym rozwiązaniem wyszła wFirma udostępniając program do kadr i płac za darmo przez najbliższy rok. Jedną z ważniejszych funkcji systemu jest możliwość sporządzania za pośrednictwem systemu kompletnej listy płac. System dostępny jest z każdego miejsca na ziemi za pośrednictwem tylko internetu. Wypróbuj!