Harmonogram pracy

Ułożenie grafiku dla pracowników to wyzwanie dla każdego pracodawcy. Pracownicy chcą skorzystać z urlopu, są wysłani na szkolenia, w danym miesiącu zdarzają się dni wolne od pracy.  Pracodawca musi te wszystkie sytuacje uwzględnić. Jak je poprawnie ująć, sporządzając harmonogram czasu pracy? Odpowiadamy poniżej.

harmonogram pracy

Czym jest harmonogram czasu pracy i co powinien zawierać?

Harmonogram czasu pracy to nic innego jak rozplanowanie dni pracy dla zatrudnionych w danym zakładzie pracy osób. Innymi słowy, jest to określenie indywidualnego rozkładu czasu pracy dla jednego pracownika lub grup pracowników.

Harmonogram czasu pracy musi uwzględniać nie tylko dni robocze, ale również:

 • godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy,

 • wymiar czasu pracy,

 • dobę pracowniczą,

 • odpoczynki dobowe,

 • odpoczynki tygodniowe,

 • 5-dniowy tydzień pracy,

 • zapewnienie wolnej niedzieli przynajmniej raz na 4 tygodnie,

 • dni wolne od pracy,

 • urlopy pracowników zamieszczone w planie urlopowym.

Zobacz też:

>> Ile dni urlopu przysługuje

Wymiar czasu pracy w grafiku

Aby pracodawca mógł prawidłowo sporządzić harmonogram czasu pracy, w pierwszej kolejności powinien określić, ile godzin powinni przepracować pracownicy w danym okresie rozliczeniowym. Zgodnie z art. 130 k.p. ustala się to poprzez:

 • pomnożenie 40 godzin (norma tygodniowa) przez liczbę pełnych tygodni okresu rozliczeniowego, a następnie

 • dodanie do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin (norma dobowa) i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku (tzw. dni wystających), a dalej

 • pomniejszenie otrzymanego wyniku za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela – 8 godzin.

Cały artykuł możesz znaleźć na:

Harmonogram pracy